top of page

Risk management & kontraktoptimering

Vi har dyb indsigt i de ofte komplekse forsikringsprodukter, grænsefladerne mellem de enkelte produkter og sammenhængen med den bagvedliggende forsikringsretlige lovregulering

Vores rådgivning tager udgangspunkt i, hvordan disse risici håndteres bedst muligt på en måde, som også fungerer i praksis.

 

Kunststykket er at levere vedkommende og relevant rådgivning, som er målrettet den enkelte virksomheds behov.

 

Risk management kan måske lyde lidt flyvsk og banalt, men er i realiteten en meget konkret gennemgang og tilpasning af kontrakter – såvel upstream som downstream.

Vi har dyb indsigt i samspillet mellem kundekontrakter, leverandørkontrakter og forsikringsafdækning, og har gennem årene udarbejdet et meget betydeligt antal tilpassede standardkontrakter (salgs- og leveringsbetingelser, indkøbsbetingelser mv.) for en lang række såvel danske som udenlandske klienter

bottom of page