Peter er specialiseret rådgiver inden for kommerciel retssags- og konflikthåndtering, insolvensret, fast ejendom og tvangsinddrivelse. 

Peter er erfaren procesadvokat, og har ført et meget stort antal rets- og voldgiftssager inden for alle erhvervsretlige emner, herunder et betydeligt antal sager vedrørende kontraktuelt ansvar, insolvensrelaterede sager (både for og imod konkursboer), sager vedrørende fast ejendom samt sager vedrørende handelsagentforhold.

Peter har desuden betydelig erfaring som rådgiver i komplekse og strategiske sager, som han har håndteret for en række finansielle institutioner og øvrige kommercielle klienter. Han har i den forbindelse rådgivet om og håndteret omstruktureringer af virksomheder, selskaber og koncernstrukturer og overdragelse af forskellige aktivporteføljer, herunder virksomheder, pantebrevsporteføljer og fast ejendom mv.

Som insolvensadvokat har Peter håndteret et meget betydeligt antal rekonstruktioner, omstruktureringer, refinansieringer, inddrivelsessager og konkursboer.

Peter yder også specialistrådgivning vedrørende fast ejendom, særligt vedrørende bolig- og erhvervslejeret, ejendomstransaktioner og inddrivelsessager vedrørende fast ejendom, herunder bl.a. lejefogedret og tvangsauktioner. Peter har igennem flere år været bidragsyder til Verdensbankens årlige publikation, "Doing Business (Enforcing Contracts Denmark)”.

Peter har markedsledende erfaring med håndtering af fast ejendom i insolvensscenarier, og har som sådan håndteret administration og realisering af flere større ejendomsporteføljer, både som strukturerede M&A-transaktioner, som omstruktureringer og som tvangsauktioner.

 

Ved siden af sine særlige specialer er Peter advokat for en række virksomheder, som han løbende rådgiver i erhvervsforhold i bred forstand. Peter yder desuden specialistrådgivning til en række virksomheder indenfor SaaS-branchen.

Klienter beskriver Peter som en rådgiver ”fra øverste hylde”, som har et skarpt øje for komplekse processer, strategi, og som altid rådgiver ud fra en kommerciel, direkte og operationel vinkel.

MØDERET
 

  • Møderet for landsretten.

 

ERFARING
 

  • TREP advokater (partner): 1. oktober 2016 - i dag

  • Kromann Reumert: 1. september 2004 - 30. september 2016

 

ØVRIGE AKTIVITETER 
 

  • Underviser i tingsret, finansieringsret og panteret

  • Bidragsyder til juridisk litteratur inden for insolvensretlige og inddrivelsesretlige områder

  • Medlem af Danske Insolvensadvokater

Peter Honore s.jpg

Peter honoré

Advokat (L), Partner

M: pho@trep.dk
M: (+45) 53 87 31 20

  • LinkedIn Social Icon
Specialistadvokat inden for retssager og konflikthåndtering, insolvens, fast ejendom og tvangsinddrivelse