top of page
Marcel G

Marcel rådgiver om alle juridiske aspekter inden for fast ejendom. Marcel bistår særligt klienter vedrørende overdragelse af ejendomme og ejendomsselskaber, projektudvikling, lejeret og ejendomsfinansiering.

 

Marcel har rådgivet danske og udenlandske klienter, både private og offentlige, i et meget stort antal ejendomstransaktioner, blandt andet nogle af de største på det danske marked i løbet af de seneste år.

 

Marcel har mange års erfaring med at rådgive om udlejning af fast ejendom. Marcel rådgiver såvel udlejere som lejere, både offentlige og private, med alt fra centerlejemål, hoteller og restauranter, franchise, butikker, kontorer, boliger og andre lejemål. Hans rådgivning omfatter alt fra udarbejdelse og indgåelse af lejekontrakter, til vurdering af eksisterende lejeforhold, indgåelse af afståelses- og fremlejekontrakter, forpagtningsaftaler, sale and lease back-transaktioner, tilbudspligt samt førelse af retssager vedrørende lejeforhold.

 

Marcel har endvidere dyb indsigt i alle forhold omkring belåning af fast ejendom, herunder rådgivning og forhandling om låneaftaler samt etablering af sikkerheder. Han behersker alle facetter inden for digital tinglysning. 

 

Derudover har han i betydeligt omfang beskæftiget sig med nødlidende ejendomme, både ved salg af ejendomme fra konkursboer og håndtering af nødlidende lejere, samt gennemførelse af et stort antal tvangsauktioner. 

 

Marcel rådgiver også om selskabsret, herunder om etablering af strukturer, ejeraftaler, stiftelser og omdannelser. 

 

Marcel er foruden sine særlige specialer advokat for en række virksomheder, som han løbende bistår i erhvervsforhold i bred forstand, herunder bl.a. om kontrakter, M&A og førelse af retssager. 

 

Klienter betegner Marcel som at være meget løsningsorienteret og kommercielt tænkende, med særlig evne for at udtænke alternative modeller til klienternes fordel. 

ERFARING
 

  • TREP advokater (partner): 1. oktober 2018 - i dag

  • WSCO Advokatpartnerselskab (partner): 1. marts 2017 – 30. september 2018

  • Kromann Reumert: 1. november 2004 - 28. februar 2017

  • Danisco: 1. november 2002 – 31. oktober 2004

Marcel Goldin s6.jpg

marcel goldin

Advokat, Partner

M: mgo@trep.dk
M: (+45) 53 44 66 66

 

  • LinkedIn Social Icon
Specialistrådgiver i alle aspekter inden for fast ejendom, særlig ved transaktioner, udlejning, projektudvikling og finansiering
bottom of page