top of page

Konfliktløsning & proces

Vi yder markedsledende juridisk og kommerciel rådgivning inden for konfliktløsning og proces. 

Vi er bevidste om, at retssager ofte er et betydeligt “onde” for vores klienter. Retssager kan dog også være et effektivt og nødvendigt redskab til at sikre værdier og gennemføre krav.

 

Vi har altid målet for øje, og gør derfor meget ud af at strømline sagsbehandlingen, og at varetage vores klienters interesser på en effektiv og omkostningsbevidst måde. 

 

Vi har betydelig erfaring med at håndtere alle former for konflikter, og vi er altid stærkt fokuserede på såvel de juridiske som de kommercielle aspekter af vores klienters sager. Vi fører sager ved samtlige danske domstole og voldgiftsretter inden for en bred vifte af erhvervsretlige emner med særlig fokus på:

 

  • produktansvar

  • ledelsesansvar 

  • revisoransvar

  • forsikring

  • entreprise

  • fast ejendom

  • insolvens 

Retssager indeholder ofte mange ubekendte og det kan være vanskeligt på forhånd præcist at estimere hvor mange ressourcer, der vil blive anvendt i en proces, der kan strække sig over flere år. Vi anerkender dog, at vores klienter kan have behov for, at advokatomkostninger fikseres på forhånd, og vi er derfor åbne for at tilbyde fast pris-løsninger.

bottom of page