top of page

Forsikring
 

Vi har dyb indsigt i de ofte komplekse forsikringsprodukter, grænsefladerne mellem de enkelte produkter og sammenhængen med den bagvedliggende forsikringsretlige lovregulering.

Vi bistår vores klienter med dækningsvurderinger, skadesbehandling, udarbejdelse/oversættelse af forsikringsbetingelser og håndtering af regulatoriske forhold.

 

Vi håndterer en bred vifte af forsikringsretlige sager og yder markedsledende specialistrådgivning om:

•    Erhvervs- og produktansvar

•    D&O og øvrige financial lines

•    Professions- og rådgivningsansvar

•    All risk / property

•    Entrepriseforsikring  

Herudover har vi meget betydelig erfaring med den forsikringsretlige due diligence som gennemføres i forbindelse med M&A-transaktioner.

bottom of page