top of page

Fast ejendom

Området for fast ejendom er bredt, nøje reguleret og dynamisk, og kræver derfor, at den dygtige juridiske rådgiver har stærke relationer, faglig ærgerrighed, markedsindsigt og troværdighed.

Vi har omfattende og mangeårig erfaring med at rådgive om forhold vedrørende fast ejendom, herunder særligt transaktioner vedrørende både enkeltejendomme og ejendomsporteføljer, bolig- og erhvervslejeret og entrepriseret. Vi håndterer ligeledes ejendomsretlige tvister af enhver art.

Vi er markedsledende specialister inden for ”insolvensramte ejendomme”, og har i den forbindelse bistået virksomheder og finansielle kreditorer med håndtering og realisering af ejendomsporteføljer, både i M&A processer, i tvangsrealisationsprocesser og som omstruktureringer.

Vi yder en omkostningsbevidst, operationel og direkte anvendelig rådgivning, som altid foregår i øjenhøjde med vores klienter. Vi bistår desuden kreditorer med inddrivelse af deres krav, og vi har betydelig erfaring med håndtering af tvangsauktioner og andre processer i fogedretten, herunder det noget særprægede retsområde lejefogedret.

bottom of page