top of page

New 01

Risk management handler grundlæggende om forståelse, håndtering og opfølgning på juridiske risici med afsæt i den kommercielle virkelighed, som virksomheden befinder sig i.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i, hvordan disse risici håndteres bedst muligt på en måde, som også fungerer i praksis.

 

Kunststykket er at levere vedkommende og relevant rådgivning, som er målrettet den enkelte virksomheds behov.

 

Risk management kan måske lyde lidt flyvsk og banalt, men er i realiteten en meget konkret gennemgang og tilpasning af kontrakter – såvel upstream som downstream.

 

Vi har dyb indsigt i samspillet mellem kundekontrakter, leverandørkontrakter og forsikringsafdækning, og har gennem årene udarbejdet et meget betydeligt antal tilpassede standardkontrakter (salgs- og leveringsbetingelser, indkøbsbetingelser mv.) for en lang række såvel danske som udenlandske klienter.

bottom of page